“Truyền thông về các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên báo điện tử”

Authors: Lê, Thị Thúy Hà

Với chức năng quảng bá, khám phá, tìm hiểu và trao đổi văn hoá giữa các vùng miền, các loại hình nghệ thuật biểu diễn có vai trò tích cực trong việc khơi dậy và phát huy giá trị của nghệ thuật truyền thống. Chính vì điều đó mà việc quảng bá loại hình này trên các mạng truyền thông xã hội là hình thức quảng  bá mang tính chất tích cực và hiệu quả.

Việc bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống rất quan trọng, vì nó đã và đang đứng trước những thách thức to lớn do quá trình toàn cầu hóa, sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Trong số những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận, có nhiều di sản thuộc về nghệ thuật biểu diễn truyền thống, đó là: Nhã nhạc Cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Những năm qua, công tác bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống đã được Nhà nước quan tâm chú trọng. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, từ năm 1997 đến năm 2010, 60 dự án sưu tầm, bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống đã được Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) thực hiện với kinh phí gần 1 tỷ đồng; 63 tỉnh, thành phố đã thực hiện 170 dự án với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Mục tiêu bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống theo dự thảo đề án gồm: Giữ gìn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Tuồng, Chèo, Cải lương, Dân ca, Quan họ Bắc Ninh…; bảo lưu và phổ biến những tác phẩm tiêu biểu có giá trị đối với từng loại hình: sưu tầm, phục hồi, củng cố và phát triển một số loại hình truyền thống có nguy cơ thất truyền; tăng thời lượng chương trình truyền hình giới thiệu nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam…

Title: Truyền thông về các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên báo điện tử
Authors: Lê, Thị Thúy Hà
Keywords: Báo điện tử
Việt Nam
Nghệ thuật biểu diễn
Truyền thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 169 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19748
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s