“Các bài toán cực trị trong tam giác”

Authors: Đinh, Xuân Tuyên

Trong cuộc sống, ở nhiều lĩnh vực nhiều khi ta phải tìm các giá trị biên, giá trị giới hạn để tiếp cận tới nó, đạt tới nó và cũng có khi để tránh xa nó.
Trong toán học thì bài toán cực trị giúp người làm toán được rèn luyện khả năng suy luận phán đoán, kĩ năng biến đổi BPT, PT … Đặc biệt là đối với các học sinh lớp 8 thì các em đã được trang bị đầy đủ các tập hợp số ở lớp 7; các em đã được học về các BĐT, PT, BPT nên đến bài toán cực trị là cơ hội để các em sử dụng, sâu chuỗi, thể hiện các kiến thức, kỹ năng nói trên. Đối với học sinh khá và giỏi thì đây cũng là dịp để các em thể hiện được lượng kiến thức, khả năng toán học của mình. Có lẽ vì lí do đó mà trong các đề thi học sinh giỏi môn toán thì tần suất xuất hiện bài toán cực trị là không nhỏ.
Có thể nói đối với học sinh giỏi toán thì các em đã làm quen với bài toán cực trị ngay từ khi còn học tiểu học song cho đến lớp 7 thì việc làm quen đó còn rất hạn chế. Đến lớp 8 các em được học hằng đẳng thức, bất đẳng thức, đối xứng tâm, đối xứng trục, khoảng cách giữa hai đường thẳng song, diện tích các hình … hơn nữa về mặt nhận thức cũng như các giá trị khác của trí não cũng già dặn hơn đủ để học sinh nghiên cứu các bài toán phức tạp, có tính biến thiên do đó cơ hội để dạy bài toán cực trị mở ra rất nhiều. chính vì vậy, đối với người dạy toán, đặc biệt là bồi dưỡng học sinh giỏi toán thì không thể bỏ qua cơ hội này…

Title: Các bài toán cực trị trong tam giác
Authors: Đinh, Xuân Tuyên
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 79 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17601
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s