“Nghiên cứu câu đối – một thể loại Hán văn thông qua khảo sát di sản câu đối tại các di tích tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội”

Authors: Trần, Thị Thanh Quỳnh

Giới thiệu chung về nguồn gốc, cơ sở lý luận, nghệ thuật của các thể loại câu đối. Nghiên cứu thể loại câu đối thông qua phân tích hệ thống câu đối ở một số di tích văn hoá, lịch sử tiêu biểu Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở phân tích các đặc điểm của câu đối, cách thức của câu đối (gồm quy tắc, tiết tấu, từ loại – từ tính, cú pháp và kết cấu, âm luật và một số vấn đề khác như: vấn đề sử dụng điển cố, hình thức tập cú và phỏng cải trong câu đối), phân loại câu đối. Trình bày những nét chung về câu đối Hà Nội, tổng hợp dựa trên cơ sở tư liệu đã khảo sát được, gồm 2 nội dung chính : giới thiệu chung về câu đối Hà Nội và nội dung, nghệ thuật của câu đối Hà Nội…

Title: Nghiên cứu câu đối – một thể loại Hán văn thông qua khảo sát di sản câu đối tại các di tích tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội
Authors: Trần, Thị Thanh Quỳnh
Keywords: Câu đối
Di tích
Hà Nội
Hán văn
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17393
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s