“Nà Lữ (Hòa An – Cao Bằng) từ thế kỷ IX đến nửa đầu thế kỷ XIX”

Authors: Nguyễn, Thị Hải

Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội, nguồn gốc dân cư và dân tộc ở Nà Lữ (Hoà An – Cao Bằng) trong giai đoạn từ thế kỷ IX đến giữa thế kỷ XIX. Trình bày quá trình lịch sử Nà Lữ từ thời nguyên thuỷ cho đến giữa thế kỷ XIX, đó là từ khởi nguồn đến căn cứ quân sự của nhà Đường, Trung tâm cát cứ của Nùng Tồn Phúc, Nùng Trí Cao, Quân thành, Kinh đô nhà Mạc, Đồn binh và phường Nà Lữ; qua đó thấy được những biến động chính trị, xã hội đã xảy ra ở vùng đất này. Tìm hiểu về đời sống kinh tế phường Nà Lữ qua phân tích địa bạ đầu thời Nguyễn, làm rõ chế độ sở hữu ruộng đất phường Nà Lữ, phác hoạ mô hình kinh tế truyền thống của phường Nà Lữ. Nghiên cứu đời sống văn hoá phường Nà Lữ trên 2 phương diện: đời sống sinh hoạt vật chất và sinh hoạt văn hoá tinh thần của cư dân địa phương; từ đó làm rõ sự giao thoa văn hoá Tày – Việt trong lịch sử…

Title: Nà Lữ (Hòa An – Cao Bằng) từ thế kỷ IX đến nửa đầu thế kỷ XIX
Authors: Nguyễn, Thị Hải
Keywords: Cao bằng
Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 143 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17545
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s