“Chu Dịch cứu nguyên – phong cách kinh học và tư tưởng của Lê Văn Ngữ”

Authors: Mai, Thu Quỳnh

Khái quát quá trình phát triển và đặc điểm của Dịch học Việt Nam thế kỉ XX trở về trước. Tìm hiểu giá trị của tác phẩm Chu Dịch cứu nguyên (thể hiện qua hình thức, quan điểm, phương pháp chú giải Chu dịch và thời trung – hạt nhân của Chu dịch và cũng là đạo thống; vận dụng dịch giải thích các Nho điền khác) và tư tưởng của tác giả Lê Văn Ngữ thể hiện qua tác phẩm này; làm rõ những đóng góp của Lê Văn Ngữ đối với Dịch học của Việt Nam nói riêng và Dịch học nói chung. Luận văn góp tiếng nói khẳng định một thành tựu khảo cứu Chu Dịch theo lối nghi cổ, giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về bản chất của Chu Dịch cũng như Dịch học ở Việt Nam; góp phần vào sự nghiệp khảo và luận tư tưởng Nho gia ở Việt Nam thể hiện qua các tác phẩm…

Title: Chu Dịch cứu nguyên – phong cách kinh học và tư tưởng của Lê Văn Ngữ
Authors: Mai, Thu Quỳnh
Keywords: Lê, Văn Ngữ
Chu dịch
Dịch học
Kinh học
Ngôn ngữ học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 141 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17394
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s