“Các mô hình tượng trưng trong văn xuôi Ivan Bunin”

Authors: Đặng, Thu Hương

Nghiên cứu các tác phẩm văn xuôi gồm gần 30 truyện ngắn và truyện vừa “Nàng Lika” của tác giả Ivan Bunin đã được dịch sang tiếng Việt. Phân tích một số khía cạnh của những tác phẩm đó để làm sáng tỏ các kiểu tượng trưng mà I. Bunin đã xây dựng trong tác phẩm của mình, thiên hướng sử dụng của ông; xác định được các chức năng, hình thức biểu hiện và cội nguồn của những mô hình này. Đi sâu nghiên cứu các hình thức và phương tiện biểu hiện mô hình tượng trưng, phân loại chúng theo đặc điểm kết cấu, khám phá những đặc trưng cấu trúc đa tầng của chúng, đặc điểm của quá trình tượng trưng hóa các chi tiết theo cách riêng của I. Bunin, qua đó mang lại cho độc giả một cách tìm hiểu, khám phá mới đối với những sáng tác của ông…

Title: Các mô hình tượng trưng trong văn xuôi Ivan Bunin
Authors: Đặng, Thu Hương
Keywords: Bunin, Ivan
Phê bình văn học
Văn học Nga
Văn xuôi
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17375
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s