“Thiết kế, chế tạo bộ khuếch đại tạp âm thấp với cơ chế bảo vệ dùng cho Radar sóng Centimet”

Authors: Tạ, Văn Quang

Khi thực hiện phối hợp trở kháng công suất truyền cho tải sẽ đạt cực đại còn tổn thất trên đường truyền là cực tiểu. Phối hợp trở kháng làm cải thiện tỷ số tín hiệu/tạp nhiễu của hệ thống khác trong hệ thống sử dụng các phần tử nhạy cảm như ăngten, bộ khuếch đại tạp âm thấp Đối với mạng phân phối công suất siêu cao tần (ví dụ: mạng tiếp điện cho dàn ăngten gồm nhiều phần tử), phối hợp trở kháng sẽ làm giảm sai số về biên độ và pha khi phân chia công suất.

Đề tài luận văn “Thiết kế, chế tạo bộ khuếch đại tạp âm thấp với cơ chế bảo vệ dùng cho Radar sóng centimet” có hai mục tiêu lý thuyết và thực tiễn: – Về lý thuyết: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các đài radar hoạt động ở dải sóng cm. Tìm hiểu về kỹ thuật thu phát siêu cao tần. Tìm hiểu và vận dụng các kiến thức về kỹ thuật phối hợp trở kháng, các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tạp âm, lựa chọn linh kiện tối ưu nhằm thiết kế, chế tạo bộ khuyếch đại tạp âm thấp dùng trong máy thu radar. Tìm hiểu, nghiên cứu bộ khuếch đại tạp âm thấp với cơ chế bảo vệ sử dụng PIN Diode. – Về thực tiễn:  Tính toán, mô phỏng và thiết kế thông số của bộ khuếch đại tạp âm thấp hoạt động ở băng tần C dùng phần mềm ADS 2009. Thực thi chế tạo, đo đạc sản phẩm thực tế mạch khuếch đại tạp âm thấp…

Title: Thiết kế, chế tạo bộ khuếch đại tạp âm thấp với cơ chế bảo vệ dùng cho Radar sóng Centimet
Authors: Tạ, Văn Quang
Keywords: Radar sóng Centimet Bảo vệ
Khuếch đại tạp âm Thiết kế và chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 53 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17418
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s